POdkladovy obrazok

MUDr. Eva Nováková (príklad)

Internista

Ulica , Bratislava

Dovolenka

V čase od 1. 8. do 31. 8. 2006 bude ambulancia z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Ambulanciu bude zastupovať ambulancia MUDr. Jána Drobného na Riazanskej ul. č. 78 v Bratislave.

Služby


  • EKG - elektrokardiografické vyšetrenie: zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname - elektrokardiograme - sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa (až po infarkt myokardu, najvážnejší stupeň, pri uzatvorení dôležitej koronárnej tepny), poruchy srdcového rytmu, prevodu srdcových vzruchov a príznaky iných ochorení srdca.

  • Echokardiografické vyšetrenie: zobrazenie srdca v pohybe pomocou ultrazvuku. Umožňuje vyhodnotiť vzhľad srdca, jeho výkonnosť, vrodené a získané poškodenia. Echokardiografické vyšetrenie dokáže odhaliť mnohé choroby skôr, ako sa prejavia ich iné príznaky.

  • Ergometrické vyšetrenie: zhotovenie dlhšieho EKG záznamu počas presne dávkovanej  záťaže na ergometri, najčastejšie bicyklovom. Umožňuje odhalenie chorobných príznakov, ktoré sa prejavujú len pri námahe.

  • Holterov monitor EKG: nepretržitá registrácia elektrokardiogramu pacienta, počas celého dňa. Používa sa na odhalenie porúch rytmu srdca alebo príznakov jeho nedokrvenia počas dennej aktivity či v spánku.

  • Holterov monitor artériového tlaku: nepretržitá registrácia krvného tlaku pacienta, počas celého dňa. Slúži na odhalenie skrytých výkyvov krvného tlaku, ktoré sa neprejavia počas lekárskeho vyšetrenia.

  • Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/srv/www/www.dok.sk/2/design/footer.php on line 30